Kontakt

Nábrežie Oravy 486
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 43 586 52 67
mob.: +421 905 755 728
dk@tyrapol.sk


Wellness Hotel Tyrapol

Stavby Tyrapol

Obchodná činnosť - Tyrapol

Spoločnosť Tyrapol, spol. s r.o. sa okrem hotelovej a stavebnej činnosti zameriava na činnosť obchodnú. Prevádzkuje dve maloobchodné predajne potravín a drogérie.Spoločnosť Tyrapol, spol. s r.o. Oravská Lesná má vybudovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2008.