Organizovali sme

 

 

 

 

Vítanie Mikuláša a rozdávanie balíčkov, zdobenie perníkov, súťaže v kreslení a šikovnosti, detská diskotéka.

 

 

 

Pre deti a  rodičov bol mikulášsky punč.

 

 

 

      

                                

Galéria